NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa

inwentaryzacje-drzewostanuInwentaryzacja dendrologiczna na działkach budowlanych przy ul. Witebskiej w Warszawie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy osiedla mieszkaniowego

Gospodarka drzewostanem z oceną kolizji istniejącej roślinności z planowaną budową

Opracowanie operatu pielęgnacyjnego, dotyczącego ochrony drzew przeznaczonych do zachowania podczas prowadzenia prac budowlanych

Projekt zieleni osiedlowej towarzyszącej nowo projektowanemu osiedlu mieszkaniowemu

Inwentaryzację zieleni przeprowadzono w stanie bezlistnym. Zinwentaryzowano 23 drzewa

 

Projekt placu zabaw
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przy drodze, gm. Chorzele
Inwentaryzacja zieleni na osiedlu Jelonki w Warszawie
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni osiedlowej, Warszawa
Projekt placu zabaw
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Projekt zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleńca w Warszawie
Inwentaryzacja zieleni na działce rekreacyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni osiedlowej, Warszawa