NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa

inwentaryzacje-drzewostanuInwentaryzacja dendrologiczna na działkach budowlanych przy ul. Witebskiej w Warszawie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy osiedla mieszkaniowego

Gospodarka drzewostanem z oceną kolizji istniejącej roślinności z planowaną budową

Opracowanie operatu pielęgnacyjnego, dotyczącego ochrony drzew przeznaczonych do zachowania podczas prowadzenia prac budowlanych

Projekt zieleni osiedlowej towarzyszącej nowo projektowanemu osiedlu mieszkaniowemu

Inwentaryzację zieleni przeprowadzono w stanie bezlistnym. Zinwentaryzowano 23 drzewa

 

Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna na działce leśnej, Sulejówek
Projekt zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleńca w Warszawie
Inwentaryzacja zieleni przy centrum handlowym, Warszawa
Projekt placu zabaw
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działce leśnej, Sulejówek
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleńca w Warszawie
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni przyulicznej, Lesznowola