NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa

inwentaryzacja-zieleni-newgreen.plInwentaryzacja zieleni wysokiej w ogrodzie przy Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, na potrzeby opracowania projektu przebudowy istniejącego ogrodu w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego pod nazwą ?Świętojerski ogród seniora?

Gospodarka drzewostanem z waloryzacją zieleni, ocena stanu sanitarno-zdrowotnego istniejącego drzewostanu ze wskazaniem drzew mogących zagrażać bezpieczeństwu użytkowników ogrodu

Dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzację przeprowadzono zimą, w stanie bezlistnym

Zinwentaryzowano 78 pozycji, w tym 23 drzewa i 55 grup krzewów

 

Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż linii kolejowej
Inwentaryzacja zieleni osiedlowej wraz z operatem pielęgnacyjnym, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przy zakładzie produkcyjnym
Inwentaryzacja zieleni na osiedlu Jelonki w Warszawie
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Inwentaryzacja dendrologiczna na działce leśnej, Sulejówek
Projekt zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja zieleni na działce rekreacyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przy centrum handlowym, Warszawa