NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja dendrologiczna, Warszawa

inwentaryzacje dendrologiczne, newgreen.plInwentaryzacja zieleni wysokiej (drzew i krzewów), rosnącej na działce budowlanej przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, stanowiącej fragment kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy kampusu

Gospodarka drzewostanem – wytypowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względu na kolizję z planowaną inwestycją wraz z preliminarzem opłat za usunięcie drzew i krzewów

Inwentaryzację przeprowadzono zimą, w stanie bezlistnym

Zinwentaryzowano 62 pozycje, w tym 54 drzewa i 8 grup krzewów

 

Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na osiedlu Jelonki w Warszawie
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleńca w Warszawie
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni na działce rekreacyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przy centrum handlowym, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa - Bielany