NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z operatem pielęgnacyjnym zieleni, Warszawa

inwentaryzacja-ogrod-jordanowskiInwentaryzacja szaty roślinnej na terenie Ogrodu Jordanowskiego przy budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Warszawie (dzielnica Praga-Południe), w celu oceny jej stanu zachowania oraz opracowania zaleceń pielęgnacyjnych dla drzew i krzewów, rosnących na terenie opracowania

Ocena kondycji zdrowotnej drzew i ich stabilności, mająca na celu identyfikację ewentualnych zagrożeń jakie drzewa mogą stwarzać, pozwalająca w porę podjąć działania minimalizujące te zagrożenia

Operat pielęgnacyjny zieleni – opracowanie szczegółowych wytycznych do dalszej pielęgnacji zieleni wysokiej na terenie opracowania wraz ze wskazaniem zabiegów, mających na celu poprawę warunków siedliskowych.

Zinwentaryzowano 104 drzewa oraz 720 m2 krzewów

 

Inwentaryzacja zieleni przy zakładzie produkcyjnym
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni na działkach inwestycyjnych, Grodzisk Mazowiecki
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni osiedlowej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż linii kolejowej
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna na działce leśnej, Sulejówek
Projekt zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja dendrologiczna, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa - Bielany
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż linii kolejowej