NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z operatem pielęgnacyjnym zieleni, Warszawa

inwentaryzacja-ogrod-jordanowskiInwentaryzacja szaty roślinnej na terenie Ogrodu Jordanowskiego przy budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Warszawie (dzielnica Praga-Południe), w celu oceny jej stanu zachowania oraz opracowania zaleceń pielęgnacyjnych dla drzew i krzewów, rosnących na terenie opracowania

Ocena kondycji zdrowotnej drzew i ich stabilności, mająca na celu identyfikację ewentualnych zagrożeń jakie drzewa mogą stwarzać, pozwalająca w porę podjąć działania minimalizujące te zagrożenia

Operat pielęgnacyjny zieleni – opracowanie szczegółowych wytycznych do dalszej pielęgnacji zieleni wysokiej na terenie opracowania wraz ze wskazaniem zabiegów, mających na celu poprawę warunków siedliskowych.

Zinwentaryzowano 104 drzewa oraz 720 m2 krzewów

 

Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przy drodze, gm. Chorzele
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa - Bielany
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Projekt zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja zieleni na działce rekreacyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa - Bielany
Projekt nasadzeń przyulicznych, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa