NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż linii kolejowej

inwentaryzacja-zieleni-przy-torach-kolejowychInwentaryzacja zieleni rosnącej wzdłuż torów linii kolejowej nr E65, na trasie Będzin – Katowice ? Tychy – Czechowice Dziedzice ? Zebrzydowice na odcinku Tychy ? Most, na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej modernizacji linii kolejowej. Inwentaryzacją objęto obszar  w pasie 15 m od skrajnej osi torowiska na odcinku długości 21,5 km

Koncepcja gospodarki drzewostanem – wytypowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względu na zły stan fitosanitarny oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego; wskazanie roślin kolidujących z planowaną inwestycją; określenie zasad ochrony adaptowanych drzew na czas prowadzenia robót budowlanych.

Projekt zieleni przy wybranych obiektach inżynierskich i kubaturowych na w/w odcinku:

  • Projekt zieleni w strefie najść do przejść dla zwierząt
  • Projekt nasadzeń przy ekranach akustycznych typu ?zielona ściana?
  • Projekt zieleni ozdobnej przy obiektach kubaturowych

Zinwentaryzowano 2 674 sztuk drzew, 53 075 m2  = ha krzewów i grup podrostów,  oraz 9,6 ha grup leśnych

 

Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleńca w Warszawie
Inwentaryzacja zieleni na działce rekreacyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na działkach inwestycyjnych, Grodzisk Mazowiecki
Inwentaryzacja dendrologiczna, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni przyulicznej, Lesznowola
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z operatem pielęgnacyjnym zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przy drodze, gm. Chorzele
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja zieleni na działkach inwestycyjnych, Grodzisk Mazowiecki
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni przyulicznej, Lesznowola
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa