NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż linii kolejowej

inwentaryzacja-zieleni-przy-torach-kolejowychInwentaryzacja zieleni rosnącej wzdłuż torów linii kolejowej nr E65, na trasie Będzin – Katowice ? Tychy – Czechowice Dziedzice ? Zebrzydowice na odcinku Tychy ? Most, na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej modernizacji linii kolejowej. Inwentaryzacją objęto obszar  w pasie 15 m od skrajnej osi torowiska na odcinku długości 21,5 km

Koncepcja gospodarki drzewostanem – wytypowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względu na zły stan fitosanitarny oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego; wskazanie roślin kolidujących z planowaną inwestycją; określenie zasad ochrony adaptowanych drzew na czas prowadzenia robót budowlanych.

Projekt zieleni przy wybranych obiektach inżynierskich i kubaturowych na w/w odcinku:

  • Projekt zieleni w strefie najść do przejść dla zwierząt
  • Projekt nasadzeń przy ekranach akustycznych typu ?zielona ściana?
  • Projekt zieleni ozdobnej przy obiektach kubaturowych

Zinwentaryzowano 2 674 sztuk drzew, 53 075 m2  = ha krzewów i grup podrostów,  oraz 9,6 ha grup leśnych

 

Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przy drodze, gm. Chorzele
Inwentaryzacja zieleni na osiedlu Jelonki w Warszawie
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni przyulicznej, Lesznowola
Inwentaryzacja zieleni na terenie parkingu samochodowego, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni osiedlowej wraz z operatem pielęgnacyjnym, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni przy zakładzie produkcyjnym
Inwentaryzacja zieleni na osiedlu Jelonki w Warszawie
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleńca w Warszawie
Inwentaryzacja zieleni na działkach inwestycyjnych, Grodzisk Mazowiecki
Inwentaryzacja zieleni przy centrum handlowym, Warszawa