NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni osiedlowej, Warszawa

inwentaryzacja-zieleni-osiedlowejInwentaryzacja zieleni na osiedlu mieszkaniowym w Warszawie, dzielnica Wola (fragment osiedla Mirów, stanowiącego część historycznego układu urbanistycznego Warszawy, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych), na potrzeby opracowania interdyscyplinarnego projektu rewaloryzacji terenu osiedla.

 

Gospodarka istniejącym drzewostanem, mająca na celu ochronę istniejącego cennego starodrzewu, obejmująca: wytypowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względu na zły stan fitosanitarny; wskazanie roślin kolidujących z planowaną inwestycją i zakwalifikowanie ich do usunięcia, przesadzenia lub cięć technicznych; uporządkowanie przypadkowych nasadzeń zaburzających historyczny układ przestrzenny osiedla.

Opracowanie operatu pielęgnacyjnego, określającego wytyczne w zakresie pielęgnacji adaptowanego drzewostanu oraz zasady ochrony drzew na czas budowy.

Ocena jakości gleby (w miejscach sadzenia roślinności) wraz ze wskazaniem zabiegów, mających na celu poprawę właściwości gleby.

Zinwentaryzowano w sumie 421 pozycji, w tym 317 drzew oraz 500 m2 krzewów i grup krzewów

 

Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna na działce leśnej, Sulejówek
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleńca w Warszawie
Inwentaryzacja zieleni na działce rekreacyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja dendrologiczna, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni przyulicznej, Lesznowola
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż linii kolejowej