NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa

inwentaryzacje-dendrologiczne, newgreen.plInwentaryzacja dendrologiczna na działce budowlanej przy alei Słowiańskiej w Warszawie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Gospodarka drzewostanem wraz z oceną kolizji istniejącej roślinności z planowaną inwestycją oraz preliminarzem opłat za usunięcie drzew i krzewów

Ekspertyza dendrologiczna, określająca wpływ inwestycji budowlanej na stan istniejącego starodrzewu

Opracowanie wytycznych, dotyczących zabezpieczenia i ochrony drzew w procesie inwestycyjnym

Projekt zieleni na projektowanym osiedlu

Zinwentaryzowano 222 pozycje, w tym 205 drzewa oraz 17 grup drzew

 

Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na osiedlu Jelonki w Warszawie
Inwentaryzacja zieleni na działkach inwestycyjnych, Grodzisk Mazowiecki
Inwentaryzacja zieleni przy centrum handlowym, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa - Bielany
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni przyulicznej, Lesznowola
Inwentaryzacja zieleni na terenie parkingu samochodowego, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przy drodze, gm. Chorzele
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni na działkach inwestycyjnych, Grodzisk Mazowiecki
Inwentaryzacja dendrologiczna, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przy centrum handlowym, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni przyulicznej, Lesznowola