NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa

inwentaryzacje-dendrologiczne, newgreen.plInwentaryzacja dendrologiczna na działce budowlanej przy alei Słowiańskiej w Warszawie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Gospodarka drzewostanem wraz z oceną kolizji istniejącej roślinności z planowaną inwestycją oraz preliminarzem opłat za usunięcie drzew i krzewów

Ekspertyza dendrologiczna, określająca wpływ inwestycji budowlanej na stan istniejącego starodrzewu

Opracowanie wytycznych, dotyczących zabezpieczenia i ochrony drzew w procesie inwestycyjnym

Projekt zieleni na projektowanym osiedlu

Zinwentaryzowano 222 pozycje, w tym 205 drzewa oraz 17 grup drzew

 

Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni przy drodze, gm. Chorzele
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna na działce leśnej, Sulejówek
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni osiedlowej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z operatem pielęgnacyjnym zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni osiedlowej wraz z operatem pielęgnacyjnym, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni na działce rekreacyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa - Bielany
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa