NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa

inwentaryzacje-dendrologiczne, newgreen.plInwentaryzacja dendrologiczna na działce budowlanej przy alei Słowiańskiej w Warszawie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Gospodarka drzewostanem wraz z oceną kolizji istniejącej roślinności z planowaną inwestycją oraz preliminarzem opłat za usunięcie drzew i krzewów

Ekspertyza dendrologiczna, określająca wpływ inwestycji budowlanej na stan istniejącego starodrzewu

Opracowanie wytycznych, dotyczących zabezpieczenia i ochrony drzew w procesie inwestycyjnym

Projekt zieleni na projektowanym osiedlu

Zinwentaryzowano 222 pozycje, w tym 205 drzewa oraz 17 grup drzew

 

Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa - Bielany
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż linii kolejowej
Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przy drodze, gm. Chorzele
Inwentaryzacja dendrologiczna na działce leśnej, Sulejówek
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa