NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja zieleni na działce rekreacyjnej, Warszawa

inwentaryzacja-denrologiczna-newgreen.plInwentaryzacja dendrologiczna terenu rekreacyjnego przy ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie, należącego do kompleksu wojskowego Wojska Polskiego, wraz z projektem gospodarki drzewostanem

Celem opracowania była waloryzacja zieleni na danym terenie ? określenie jej składu gatunkowego, szacunkowego wieku,  oraz ocena stanu sanitarno-zdrowotnego drzewostanu, a także opracowanie szczegółowych wytycznych, odnośnie zalecanych prac pielęgnacyjnych dla poszczególnych drzew i krzewów

Dokumentacja fotograficzna

Zinwentaryzowano 206 pozycji, w tym 158 drzew oraz 48 krzewów bądź grup krzewów

 

Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa - Bielany
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni osiedlowej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż linii kolejowej
Inwentaryzacja zieleni na terenie parkingu samochodowego, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni osiedlowej wraz z operatem pielęgnacyjnym, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Projekt zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleńca w Warszawie
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa - Bielany
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni osiedlowej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż linii kolejowej