NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja zieleni przy parkingu, Warszawa

inwentaryzacjeInwentaryzacja dendrologiczna zieleni rosnącej na parkingu samochodowym przy ul. Głębockiej w Warszawie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej przebudowy parkingu

Gospodarka drzewostanem – ocena stanu sanitarno-zdrowotnego istniejącego drzewostanu wraz z oceną kolizji istniejącej roślinności z planowaną inwestycją oraz wyliczeniem wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów

Inwentaryzację przeprowadzono zimą, w stanie bezlistnym

Zinwentaryzowano 88 pozycji, w tym 59 drzew i 29 grup krzewów