NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja zieleni przy centrum handlowym, Warszawa

inwentaryzacjeInwentaryzacja dendrologiczna zieleni rosnącej na parkingu samochodowym przy  ul. Głębockiej w Warszawie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy centrum handlowego

Gospodarka drzewostanem ? ocena stanu sanitarno-zdrowotnego istniejącego drzewostanu wraz z oceną kolizji istniejącej roślinności z planowaną inwestycją oraz wyliczeniem wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów

Projekt nasadzeń zastępczych, w ramach kompensacji przyrodniczej za roślinność usuwaną ze względu na kolizję z planowaną inwestycją

Inwentaryzację przeprowadzono zimą, w stanie bezlistnym

Zinwentaryzowano 88 pozycji, w tym 59 drzew i 29 grup krzewów

 

Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na osiedlu Jelonki w Warszawie
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na działce rekreacyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni przy zakładzie produkcyjnym
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleńca w Warszawie
Inwentaryzacja dendrologiczna, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa