NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Tłuszcz

 

inwentaryzacje-dendrologiczne-newgreenInwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 634 w Tłuszczu na odcinku o długości około 1,4 km oraz na działkach przeznaczonych pod budowę nowych dróg (o łącznej pow. ok. 2,5 ha), na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej

Waloryzacja i gospodarka drzewostanem wraz z oceną kolizji istniejącej zieleni z planowaną inwestycją

Projekt zieleni przyulicznej przy projektowanym wiadukcie drogowym nad torami linii kolejowej oraz przy przebudowywanej drodze wojewódzkiej nr 634 w Tłuszczu.

Inwentaryzację przeprowadzono zimą, w stanie bezlistnym

Zinwentaryzowano 106 pozycji, w tym 84 drzewa, 7 grup drzew oraz 15 krzewów i grup krzewów

 

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Projekt zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja zieleni na działkach inwestycyjnych, Grodzisk Mazowiecki
Inwentaryzacja zieleni przy centrum handlowym, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż linii kolejowej
Inwentaryzacja zieleni na terenie parkingu samochodowego, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Inwentaryzacja dendrologiczna na działce leśnej, Sulejówek
Projekt zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Projekt nasadzeń przyulicznych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na terenie parkingu samochodowego, Warszawa