NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Koncepcja rewaloryzacji parku zdrojowego w Horyńcu-Zdroju

Koncepcja rewaloryzacji parku zdrojowego w Horyńcu-Zdroju, newgreen.plXIX-wieczny park, leżący w centrum miejscowości uzdrowiskowej Horyniec-Zdrój. Pierwotnie był to park o charakterze krajobrazowym. Pomimo wpisu do rejestru zabytków, z czasem obiekt uległ znacznemu zniszczeniu ? jego powierzchnia została okrojona (obecnie wynosi ok. 10 ha), wprowadzono nasadzenia roślinne zaburzające pierwotny układ kompozycyjny, pojawiły się też liczne samosiewy. Także z bogatego dawniej programu parku do dziś zachowało się niewiele.  Koncepcja rewaloryzacji zakłada przede wszystkim wzbogacenie programu parku – tak aby ponownie stał się on sercem miejscowości, przyciągając  licznie odwiedzających Horyniec kuracjuszy oraz jego mieszkańców. Uporządkowano także układ roślinny ? usunięto samosiewy, wprowadzono grupy krzewów ozdobnych i partery kwiatowe. Wzbogacono program parku o część sportową (boiska oraz korty tenisowe), plac zabaw i galerię plenerową, przywrócono także muszlę koncertową i kawiarnię (połączone wspólnym placem wypoczynkowym). Na podmokłej części parku zaprojektowano staw z wyspą. Całość połączono ścieżkami i kładkami spacerowymi o swobodnym przebiegu. Przywrócono również ogrodzenie wokół parku i historyczną oś kompozycyjną wzdłuż alei prowadzącej od wejścia głównego.

 

Koncepcja modernizacji parku kultury w Powsinie
Projekt placu przed muszlą koncertową
Projekt galerii plenerowej
Projekt placu zabaw
Projekt zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Projekt nasadzeń przyulicznych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Koncepcja modernizacji parku kultury w Powsinie
Projekt placu przed muszlą koncertową
Projekt galerii plenerowej
Projekt placu zabaw
Projekt zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Projekt nasadzeń przyulicznych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa