NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Ogród ? raj nieutracony

ogród, nwegreen.pl

Wszystko zaczęło się w ogrodzie. Rosły w nim najpiękniejsze kwiaty, rozmaite drzewa, wspaniałe krzewy. Był to ogród obfity w czystą wodę i wszelkie owoce. Tam właśnie jedna kobieta namówiła pewnego mężczyznę do zjedzenia jabłka i stała się tym samym praprzyczyną wszelkich naszych ziemskich zgryzot. Podobno miała na imię Ewa, a jabłko, które podsunął jej nie kto inny jak sam szatan, pochodziło z drzewa wiadomości dobrego i złego. Jedynego w całym ogrodzie, z którego Bóg zabronił zrywać owoce. Tyle mówi Biblia. Mówi też, że ogród ów był ziemskim rajem, Edenem, stworzonym przez Boga, że powstał poprzez wydzielenie i odgrodzenie pewnego obszaru ziemi. I wszystko skończy się w ogrodzie. W Ogrodzie Rajskim, gdzie zbawiona część ludzkości dostąpi zjednoczenia ze Stwórcą. W ogrodzie kres ziemskiej podróży znajdą też prawi muzułmanie, o czym wyraźnie mówią wersety Koranu: ?Tym, którzy wierzą i sprawiedliwie czynią, przeznaczone są ogrody rajskie? (Koran, 2,23/5; 47,16/15). Oczywiście, symbolika ogrodu jako raju czy zaświatów nie ogranicza się do judeochrześcijańskich i koranicznych wyobrażeń, jej korzenie sięgają głęboko w przeszłość i można prawdopodobnie zaryzykować stwierdzenie, że zasięgiem obejmuje niemal wszystkie kultury.

ogród, nwegreen.pl

Fot. Agata Zambrzycka

Religijna symbolika ogrodu jako Raju znalazła kontynuację w malarstwie, poezji, prozie. Szczególnie często motyw ten wykorzystywała sztuka średniowieczna, rozbudowując zarówno symbolikę poszczególnych roślin jak i samego ogrodu, który stawał się metaforą niewinności, cnoty czy dziewictwa Maryi Panny. Skojarzenia ogrodu z niewinnością pozwalają nam porzucić kontekst religijny i odwołać się do szerokiego spectrum kompleksów znaczeniowych, przedstawiających ogród bądź jako symbol kobiecości, płodności i dziewiczej czystości (jako przestrzeń zamknięta, niedostępna) bądź też, jak miało to miejsce w epoce baroku, zwracających się ku wysublimowanym metaforom ogrodu jako obrazu ludzkiej duszy, w której cnoty moralne należy pielęgnować jak drogocenne rośliny.

ogród, nwegreen.pl

Fot. Agata Zambrzycka

Kluczowa jest również opozycja natura-kultura, w której uporządkowana, ograniczona i zamknięta przestrzeń ogrodu sytuuje się po stronie świata kultury. Jak wiadomo, pojęcie kultury jest szerokie i pozwala na snucie daleko idących skojarzeń i porównań. W takim ujęciu przestrzeń ogrodu może być interpretowana jako obszar Kosmosu przeciwstawionego Chaosowi, jako sacrum przeciwstawione sferze profanum, jako zorganizowana według określonej struktury przestrzeń ludzkiej myśli, stojąca w opozycji do niezrozumiałego bezładnego obszaru wokół. Relacja natura-kultura realizuje się przede wszystkim w sztuce projektowania i planowania ogrodów. Raz zwycięża natura, jak w ogrodach angielskich (gdzie rozrasta się bujnie i pozornie wymyka kontroli ogrodnika), raz kultura, dążąca do ujarzmienia form i narzucenia przejrzystej struktury (co widać najlepiej we francuskich ogrodach epoki oświecenia).

ogród, nwegreen.pl

Fot. Renata Piekarniak

Bez wątpienia ogród stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej uniwersalnych symboli kulturowych, jednak jest również – a właściwie jest przede wszystkim – azylem, enklawą ciszy, piękna i spokoju, miejscem, które daje wypoczynek i schronienie. Do ogrodów uciekamy przed zgiełkiem miasta, chłoniemy ich ciszę i urok, znajdujemy w nich ukojenie a często również inspirację. Można chyba powiedzieć, że każdy ogród to fragment raju na ziemi. Naszego własnego raju, z którego nikt nie może nas wygnać. A skoro ogrody to nasze prywatne raje, pomyślmy nad ich odpowiednią aranżacją, inspirując się zarówno dawnymi jak i współczesnymi rozwiązaniami architektury krajobrazu.

 

Rzecz o kompoście cz. 1. Zalety kompostu, trochę teorii i rodzaje kompostowników
Style ogrodowe cz. 2. Ogród formalny (francuski)
Style ogrodowe cz. 3. Ogród śródziemnomorski
Style ogrodowe cz. 5. Ogród przy dworku polskim
Jesień w ogrodzie, czyli jak przygotować ogród do zimy
Jak prawidłowo podlewać rośliny w ogrodzie
Projekt nowoczesnego ogrodu przydomowego, Łódź
Projekt małego ogrodu przy domu szeregowym, Wadowice
Style ogrodowe cz. 1. Ogród angielski
Style ogrodowe cz. 2. Ogród formalny (francuski)
Rzecz o kompoście cz. 2. Co możemy kompostować, dodatki do kompostu
Style ogrodowe cz. 3. Ogród śródziemnomorski
Style ogrodowe cz. 4. Ogród wiejski (rustykalny)
Style ogrodowe cz. 5. Ogród przy dworku polskim
Projekt nowoczesnego ogrodu przydomowego, Łódź
Projekt małego ogrodu przy domu szeregowym, Wadowice