NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Projekt rewitalizacji zieleni osiedlowej, Warszawa

projekt-rewaloryzacji-zieleni-osiedlowejProjekt rewaloryzacji szaty roślinnej na terenie osiedla mieszkaniowego, stanowiący część interdyscyplinarnego projektu rewaloryzacji osiedla mieszkaniowego. Projektem objęto fragment osiedla Mirów w Warszawie, który stanowi część historycznego układu urbanistycznego miasta, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych.

Projekt wykonano w oparciu o konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedla w celu rozpoznania ich potrzeb i oczekiwań odnośnie zagospodarowania terenu. W ich wyniku m.in. zaprojektowano na terenie osiedla plac zabaw dla dzieci.

Celem projektu rewaloryzacji zieleni osiedla było wyeksponowanie i ochrona cennego starodrzewu i historycznego układu urbanistycznego poprzez: Usunięcie przypadkowych nasadzeń zaburzających układ przestrzenny osiedla oraz nadmiernie zacieniających teren, uniemożliwiających tym samym rozwój krzewów ozdobnych i trawników, a także zacieniających okna budynków; Opracowanie spójnej kompozycyjnie szaty roślinnej, uwzględniając w doborze gatunkowym roślinności panujące warunki siedliskowe, w tym świetlne. W ramach kompensacji przyrodniczej w zamian za usuwane drzewa zaprojektowano nasadzenia zastępcze, w postaci drzew szpalerowych, odgradzających teren osiedla od parkingów oraz szkoły.

W projekcie opracowano również operat pielęgnacyjny, obejmujący szczegółowe wytyczne w zakresie: ochrony drzew na terenie budowy; pielęgnacji istniejącego starodrzewu; zabiegów mających na celu poprawę jakości warunków siedliskowych roślinności; technik wykonywania nowych nasadzeń oraz zabiegów pielęgnacyjnych nowo posadzonej roślinności w kolejnych latach.

 

projekt-rewitalizacji-zieleni-osiedlowej

 

 

Projekt domków na drzewie
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Projekt zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja zieleni przy centrum handlowym, Warszawa
Projekt nowoczesnego ogrodu przydomowego, Łódź
Projekt ogrodu na długiej wąskiej działce, Bodzentyn
Projekt nasadzeń przyulicznych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni osiedlowej, Warszawa
Koncepcja modernizacji parku kultury w Powsinie
Projekt domków na drzewie
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na działce rekreacyjnej, Warszawa
Projekt modernizacji ogrodu społecznościowego, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni osiedlowej, Warszawa
Trendy w projektowaniu ogrodów w 2020 roku