NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Projekt rewitalizacji zieleni osiedlowej, Warszawa

projekt-rewaloryzacji-zieleni-osiedlowejProjekt rewaloryzacji szaty roślinnej na terenie osiedla mieszkaniowego, stanowiący część interdyscyplinarnego projektu rewaloryzacji osiedla mieszkaniowego. Projektem objęto fragment osiedla Mirów w Warszawie, który stanowi część historycznego układu urbanistycznego miasta, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych.

Projekt wykonano w oparciu o konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedla w celu rozpoznania ich potrzeb i oczekiwań odnośnie zagospodarowania terenu. W ich wyniku m.in. zaprojektowano na terenie osiedla plac zabaw dla dzieci.

Celem projektu rewaloryzacji zieleni osiedla było wyeksponowanie i ochrona cennego starodrzewu i historycznego układu urbanistycznego poprzez: Usunięcie przypadkowych nasadzeń zaburzających układ przestrzenny osiedla oraz nadmiernie zacieniających teren, uniemożliwiających tym samym rozwój krzewów ozdobnych i trawników, a także zacieniających okna budynków; Opracowanie spójnej kompozycyjnie szaty roślinnej, uwzględniając w doborze gatunkowym roślinności panujące warunki siedliskowe, w tym świetlne. W ramach kompensacji przyrodniczej w zamian za usuwane drzewa zaprojektowano nasadzenia zastępcze, w postaci drzew szpalerowych, odgradzających teren osiedla od parkingów oraz szkoły.

W projekcie opracowano również operat pielęgnacyjny, obejmujący szczegółowe wytyczne w zakresie: ochrony drzew na terenie budowy; pielęgnacji istniejącego starodrzewu; zabiegów mających na celu poprawę jakości warunków siedliskowych roślinności; technik wykonywania nowych nasadzeń oraz zabiegów pielęgnacyjnych nowo posadzonej roślinności w kolejnych latach.

 

projekt-rewitalizacji-zieleni-osiedlowej

 

 

Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na osiedlu Jelonki w Warszawie
Za-mieszkanie 2012, miasto ogrodów - miasto ogrodzeń
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na działce rekreacyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z operatem pielęgnacyjnym zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na terenie parkingu samochodowego, Warszawa
Koncepcja rewaloryzacji parku zdrojowego w Horyńcu-Zdroju
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Projekt zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Projekt ogrodu na długiej wąskiej działce, Bodzentyn
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni osiedlowej wraz z operatem pielęgnacyjnym, Warszawa