NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Projekt zieleni na osiedlu mieszkaniowym, Warszawa

projekt-zieleni-przy-osiedluProjekt zagospodarowania szatą roślinną terenu osiedla mieszkaniowego na warszawskich Bielanach.

Zieleń ozdobną zaprojektowano na wewnętrznym dziedzińcu osiedla oraz wzdłuż ulicy dojazdowej. Ogródki lokatorskie przylegające do budynku nie zostały objęte projektem.

Pod niemal całą działką projektuje się parkingi podziemne, ze względu na niewielką grubość warstwy wegetacyjnej na stropie garaży zaprojektowano nasadzenia głównie z niewysokich krzewów i bylin. Wyjątek stanowi pas zieleni przed budynkiem, gdzie grubość warstwy wegetacyjnej umożliwiła posadzenie drzew. Aby zapewnić intymność mieszkańcom osiedla, ogródki lokatorskie na wewnętrznym dziedzińcu osiedlowym oddzielono od części wspólnej roślinami posadzonymi w donicach ? krzewami oraz niewysoki i drzewami.

W doborze gatunkowym roślinności – poza walorami estetycznymi – kierowano się również zdrowotnością oraz niewielkimi wymaganiami uprawowymi i pielęgnacyjnymi wybranych gatunków. Na skarpie pomiędzy osiedlem a ulicą zaprojektowano łąkę kwietną, wymagającą znacznie miej zabiegów pielęgnacyjnych jak tradycyjne trawniki, jednocześnie zasilającą bazę pokarmową dla owadów zapylających, żyjących w mieście.

 

Wizualizacje budynku nie są autorstwa firmy Newgreen

zielen-osiedlowa-projekt

 

 

Koncepcja rewaloryzacji parku zdrojowego w Horyńcu-Zdroju
Projekt placu przed muszlą koncertową
Inwentaryzacja zieleni przy zakładzie produkcyjnym
Friedensreich Hundertwasser - ?król o pięciu skórach?
Za-mieszkanie 2012, miasto ogrodów - miasto ogrodzeń
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Projekt zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Projekt nasadzeń przyulicznych, Warszawa
Koncepcja rewaloryzacji parku zdrojowego w Horyńcu-Zdroju
Projekt placu przed muszlą koncertową
Style ogrodowe cz. 1. Ogród angielski
Friedensreich Hundertwasser - ?król o pięciu skórach?
Za-mieszkanie 2012, miasto ogrodów - miasto ogrodzeń
Antoni Gaudi ? sztuka baśniowej ekologii
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa