NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Zieleń osiedlowa

Projekt zieleni przy projektowanym osiedlu mieszkaniowym, Warszawa

projekt-zieleni-osiedlowejProjekt zieleni przy projektowanym zespole budynków wielorodzinnych na warszawskiej Woli wraz z projektem nasadzeń zamiennych, kompensujących roślinność usuwaną na potrzeby realizacji inwestycji.

Projektowany układ szaty roślinnej został zdeterminowany przede wszystkim zasięgiem garaży podziemnych, które zajmować będą niemal całą powierzchnię działki.


Czytaj więcej...

Projekt zieleni na osiedlu mieszkaniowym, Warszawa

projekt-zieleni-przy-osiedluProjekt zagospodarowania szatą roślinną terenu osiedla mieszkaniowego na warszawskich Bielanach.

Zieleń ozdobną zaprojektowano na wewnętrznym dziedzińcu osiedla oraz wzdłuż ulicy dojazdowej. Ogródki lokatorskie przylegające do budynku nie zostały objęte projektem.


Czytaj więcej...

Projekt rewitalizacji zieleni osiedlowej, Warszawa

projekt-rewaloryzacji-zieleni-osiedlowejProjekt rewaloryzacji szaty roślinnej na terenie osiedla mieszkaniowego, stanowiący część interdyscyplinarnego projektu rewaloryzacji osiedla mieszkaniowego. Projektem objęto fragment osiedla Mirów w Warszawie, który stanowi część historycznego układu urbanistycznego miasta, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych.


Czytaj więcej...

Projekt zieleni osiedlowej, Warszawa

budynek-wielorodzinnyProjekt zieleni przy nowo projektowanym kompleksie budynków wielorodzinnych na warszawskich Bielanach.

Projektem zieleni objęto wewnętrzny dziedziniec osiedlowy (znajdujący się na stropie garażu podziemnego)  oraz zieleń bezpośrednio sąsiadującą z ulicą publiczną.


Czytaj więcej...

Projekt zieleni osiedlowej, Warszawa

zielen-osiedlowaProjekt aranżacji zielenią terenu przy nowo projektowanym zespole budynków wielorodzinnych na warszawskim Targówku.

Zieleń ozdobną zaprojektowano przy głównych wejściach na teren osiedla oraz do poszczególnych budynków. Na terenie osiedla zaprojektowano miejsca zabaw dla dzieci ? plac zabaw, trawnik rekreacyjny oraz niewielką górkę obsadzoną drzewami ozdobnymi.


Czytaj więcej...

Projekt zieleni przy budynku wielorodzinnym, Warszawa

dom-wielorodzinnyProjekt zieleni osiedlowej, przy nowo projektowanym budynku wielorodzinnym na Bielanach w Warszawie.

Projekt zieleni obejmował część wspólną osiedla, na której zaprojektowano niewielki plac wypoczynkowy z urządzeniami dla dzieci oraz trawnik rekreacyjny.


Czytaj więcej...