NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacje zieleni

Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni osiedlowej, Warszawa

inwentaryzacja-zieleni-osiedlowejInwentaryzacja zieleni na osiedlu mieszkaniowym w Warszawie, dzielnica Wola (fragment osiedla Mirów, stanowiącego część historycznego układu urbanistycznego Warszawy, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych), na potrzeby opracowania interdyscyplinarnego projektu rewaloryzacji terenu osiedla.

 

Gospodarka istniejącym drzewostanem, mająca na celu ochronę istniejącego cennego starodrzewu, obejmująca: wytypowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względu na zły stan fitosanitarny; wskazanie roślin kolidujących z planowaną inwestycją i zakwalifikowanie ich do usunięcia, przesadzenia lub cięć technicznych; uporządkowanie przypadkowych nasadzeń zaburzających historyczny układ przestrzenny osiedla.

Opracowanie operatu pielęgnacyjnego, określającego wytyczne w zakresie pielęgnacji adaptowanego drzewostanu oraz zasady ochrony drzew na czas budowy.

Ocena jakości gleby (w miejscach sadzenia roślinności) wraz ze wskazaniem zabiegów, mających na celu poprawę właściwości gleby.

Zinwentaryzowano w sumie 421 pozycji, w tym 317 drzew oraz 500 m2 krzewów i grup krzewów

 


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa

inwentaryzacje-zieleniInwentaryzacja dendrologiczna zieleni przyulicznej, rosnącej wzdłuż ul. Górczewskiej w Warszawie (na odcinku od ul. Góralskiej do ul. E. Ciołka oraz odcinek na zachód od skrzyżowania z al. Prymasa Tysiąclecia), na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy zachodniego odcinka II linii metra w Warszawie.

Waloryzacja i gospodarka drzewostanem z oceną kolizji istniejącej zieleni z planowaną inwestycją (wskazanie roślinności do usunięcia bądź przesadzenia) oraz preliminarzem opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Opracowanie operatu pielęgnacyjnego, zawierającego wytyczne w zakresie zabezpieczenia i ochrony drzew na terenie budowy w trakcie realizacji inwestycji.

Projekt zieleni przyulicznej w ramach projektu zagospodarowania terenu przy  zachodnim odcinku II linii metra w Warszawie oraz Projekt nasadzeń kompensujących usuwaną roślinność wysoką (drzewa i krzewy) ze względu na kolizję z planowaną inwestycją.

Zinwentaryzowano w sumie 330 pozycji, w tym 255 drzewa oraz 2190 m2 krzewów i grup krzewów.

Zobacz naszą ofertę wykonania inwentaryzacji dendrologicznych

 


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni, Warszawa – Bielany

inwentaryzacje-dendrologiczne-newgreen.plInwentaryzacja dendrologiczna roślinności wysokiej na działce przy ul. Kartezjusza/Kocjana w Warszawie, wchodzącej w skład Ośrodka Szkoleniowo-Sportowego Woskowej Akademii Technicznej, na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy akademika i parkingów

Gospodarka drzewostanem – ocena stanu sanitarno-zdrowotnego istniejącego drzewostanu, wskazanie roślinności kolidującej z planowaną inwestycją wraz z wyliczeniem wysokości opłat za wycięcie drzew i krzewów

Inwentaryzację przeprowadzono zimą, w stanie bezlistnym

Zinwentaryzowano 680 pozycji, w tym 674 drzew i 6 grup krzewów lub drzew

 


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa

inwentaryzacja-zieleni-newgreen.plInwentaryzacja zieleni wysokiej w ogrodzie przy Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, na potrzeby opracowania projektu przebudowy istniejącego ogrodu w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Świętojerski ogród seniora”

Gospodarka drzewostanem z waloryzacją zieleni, ocena stanu sanitarno-zdrowotnego istniejącego drzewostanu ze wskazaniem drzew mogących zagrażać bezpieczeństwu użytkowników ogrodu

Dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzację przeprowadzono zimą, w stanie bezlistnym

Zinwentaryzowano 78 pozycji, w tym 23 drzewa i 55 grup krzewów

 


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Tłuszcz

 

inwentaryzacje-dendrologiczne-newgreenInwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 634 w Tłuszczu na odcinku o długości około 1,4 km oraz na działkach przeznaczonych pod budowę nowych dróg (o łącznej pow. ok. 2,5 ha), na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej

Waloryzacja i gospodarka drzewostanem wraz z oceną kolizji istniejącej zieleni z planowaną inwestycją

Projekt zieleni przyulicznej przy projektowanym wiadukcie drogowym nad torami linii kolejowej oraz przy przebudowywanej drodze wojewódzkiej nr 634 w Tłuszczu.

Inwentaryzację przeprowadzono zimą, w stanie bezlistnym

Zinwentaryzowano 106 pozycji, w tym 84 drzewa, 7 grup drzew oraz 15 krzewów i grup krzewów

 


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja dendrologiczna na działce leśnej, Sulejówek

inwentaryzacja zieleni, newgreen.plInwentaryzacja drzew i krzewów rosnących na działce przy ul. Okuniewskiej w Sulejówku – działka o charakterze leśnym (stanowi fragment rembertowskiego poligonu wojskowego) o powierzchni 1,2 ha

Waloryzacja zieleni wraz z charakterystyką (w ujęciu procentowym): składu gatunkowego, wieku i stanu zdrowotnego drzew i krzewów rosnących na terenie opracowania

Dokumentacja fotograficzna

Zinwentaryzowano 847 drzew


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja dendrologiczna, Warszawa

inwentaryzacje dendrologiczne, newgreen.plInwentaryzacja zieleni wysokiej (drzew i krzewów), rosnącej na działce budowlanej przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, stanowiącej fragment kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy kampusu

Gospodarka drzewostanem – wytypowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względu na kolizję z planowaną inwestycją wraz z preliminarzem opłat za usunięcie drzew i krzewów

Inwentaryzację przeprowadzono zimą, w stanie bezlistnym

Zinwentaryzowano 62 pozycje, w tym 54 drzewa i 8 grup krzewów

 


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni na działce rekreacyjnej, Warszawa

inwentaryzacja-denrologiczna-newgreen.plInwentaryzacja dendrologiczna terenu rekreacyjnego przy ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie, należącego do kompleksu wojskowego Wojska Polskiego, wraz z projektem gospodarki drzewostanem

Celem opracowania była waloryzacja zieleni na danym terenie – określenie jej składu gatunkowego, szacunkowego wieku,  oraz ocena stanu sanitarno-zdrowotnego drzewostanu, a także opracowanie szczegółowych wytycznych, odnośnie zalecanych prac pielęgnacyjnych dla poszczególnych drzew i krzewów

Dokumentacja fotograficzna

Zinwentaryzowano 206 pozycji, w tym 158 drzew oraz 48 krzewów bądź grup krzewów

 


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni na działkach inwestycyjnych, Grodzisk Mazowiecki

inwentaryzacjeInwentaryzacja dendrologiczna na działkach budowlanych przy ul. Żydowskiej i Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego oraz parkingu

Gospodarka drzewostanem – ocena stanu sanitarno-zdrowotnego drzewostanu wraz z oceną kolizji istniejącej roślinności z planowanymi inwestycjami

Zinwentaryzowano 59 pozycji, w tym 57 drzew oraz 2 grupy samosiewów drzew

 


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja dendrologiczna zieleńca w Warszawie

inwentaryzacja-zieleni-WarszawaInwentaryzacja zieleni wysokiej (drzew i krzewów), rosnącej na działce inwestycyjnej przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie (o powierzchni 0,42 ha), na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku

Waloryzacja zieleni

Inwentaryzację przeprowadzono zimą, w stanie bezlistnym

Zinwentaryzowano 95 pozycji, w tym 88 drzew i 7 grup krzewów

 


Czytaj więcej...

Starsze artykuły