NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacje zieleni

Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa

inwentaryzacje-drzewostanuInwentaryzacja dendrologiczna na działkach budowlanych przy ul. Witebskiej w Warszawie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy osiedla mieszkaniowego

Gospodarka drzewostanem z oceną kolizji istniejącej roślinności z planowaną budową


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa

inwentaryzacja-szaty-roslinnejInwentaryzacja dendrologiczna na działce budowlanej przy ul. Górczewskiej w Warszawie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy osiedla mieszkaniowego

Projekt gospodarki drzewostanem wraz z analizą kolizji istniejącej roślinności z planowaną inwestycją. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń na wycinkę drzew.


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni osiedlowej, Warszawa

inwentaryzacja-zieleni-osiedlowejInwentaryzacja zieleni na osiedlu mieszkaniowym w Warszawie, dzielnica Wola (fragment osiedla Mirów, stanowiącego część historycznego układu urbanistycznego Warszawy, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych), na potrzeby opracowania interdyscyplinarnego projektu rewaloryzacji terenu osiedla.


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa

inwentaryzacje-zieleniInwentaryzacja dendrologiczna zieleni przyulicznej, rosnącej wzdłuż ul. Górczewskiej w Warszawie (na odcinku od ul. Góralskiej do ul. E. Ciołka oraz odcinek na zachód od skrzyżowania z al. Prymasa Tysiąclecia), na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy zachodniego odcinka II linii metra w Warszawie.


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni, Warszawa – Bielany

inwentaryzacje-dendrologiczne-newgreen.plInwentaryzacja dendrologiczna roślinności wysokiej na działce przy ul. Kartezjusza/Kocjana w Warszawie, wchodzącej w skład Ośrodka Szkoleniowo-Sportowego Woskowej Akademii Technicznej, na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy akademika i parkingów


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa

inwentaryzacja-zieleni-newgreen.plInwentaryzacja zieleni wysokiej w ogrodzie przy Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, na potrzeby opracowania projektu przebudowy istniejącego ogrodu w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Świętojerski ogród seniora”


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Tłuszcz

 

inwentaryzacje-dendrologiczne-newgreenInwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 634 w Tłuszczu na odcinku o długości około 1,4 km oraz na działkach przeznaczonych pod budowę nowych dróg (o łącznej pow. ok. 2,5 ha), na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej

Waloryzacja i gospodarka drzewostanem wraz z oceną kolizji istniejącej zieleni z planowaną inwestycją


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja dendrologiczna na działce leśnej, Sulejówek

inwentaryzacja zieleni, newgreen.plInwentaryzacja szaty roślinnej na działce przy ul. Okuniewskiej w Sulejówku – działka o charakterze leśnym (stanowi fragment rembertowskiego poligonu wojskowego) o powierzchni 1,2 ha

Waloryzacja zieleni wraz z charakterystyką (w ujęciu procentowym): składu gatunkowego, wieku i stanu zdrowotnego drzew i krzewów rosnących na terenie opracowania


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja dendrologiczna, Warszawa

inwentaryzacje dendrologiczne, newgreen.plInwentaryzacja zieleni wysokiej (drzew i krzewów), rosnącej na działce budowlanej przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, stanowiącej fragment kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy kampusu

Gospodarka drzewostanem – wytypowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względu na kolizję z planowaną inwestycją


Czytaj więcej...

Inwentaryzacja zieleni na działce rekreacyjnej, Warszawa

inwentaryzacja-denrologiczna-newgreen.plInwentaryzacja dendrologiczna terenu rekreacyjnego przy ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie, należącego do kompleksu wojskowego Wojska Polskiego, wraz z projektem gospodarki drzewostanem

Celem opracowania była waloryzacja zieleni na danym terenie


Czytaj więcej...

Starsze artykuły