NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Rośliny do ogrodu skalnego

Goździk pierzasty, newgreen.pl

Ogrody skalne – zwane też ogrodami alpejskimi lub alpinariami – to fragment krajobrazu górskiego przeniesiony do naszego ogrodu. W naturze panują tu trudne warunki dla rozwoju roślin ? w szczelinach skalnych znajduje się niewiele gleby, podłoże jest ubogie i szybko przesychające, a ponadto rośliny wystawione są na silne działanie słońca. Zatem do sadzenia w ogrodach skalnych nadają się rośliny o niewielkich, lub wręcz bardzo niskich, wymaganiach pokarmowych, ciepłolubne i dobrze znoszące niedobory wody.

alpinarium, newgreen.pl

Alpinarium, odtwarzające frgment krajobrazu górskiego. Fot. Agata Zambrzycka

Florę ogrodów skalnych stanowią przede wszystkim niskie rośliny okrywowe i poduszkowe, korzeniące się w szczelinach skalnych. W ogrodzie będą to więc głównie niewysokie byliny bądź karłowe krzewy, w większych ogrodach skalnych i na skarpach dobrze sprawdzą się także krzewy okrywowe. Kompozycję (szczególnie w większych założeniach) warto urozmaicić elementami pionowymi ? w miejscach, gdzie znajdzie się więcej podłoża możemy wsadzić większy krzew, bądź górskie drzewo, pamiętając jednak, iż w wysokich piętrach górskich rośliny te targane silnymi wiatrami, nie osiągają dużych rozmiarów.

Byliny poduszkowe warto sadzić w grupach po kilka egzemplarzy, aby stworzyć barwne plamy, dobrze widoczne w czasie kwitnienia (zgodnie z zasadą: im większe alpinarium, tym większe grupy). Podobnie rośliny cebulowe ? aby uzyskać najlepszy efekt wizualny należy je sadzić po 5-10 sztuk. Do alpinariów wybieramy rośliny cebulowe, które nie wymagają corocznego wykopywania, możemy jedynie co kilka lat dzielić nadmiernie rozrośnięte kępy. Unikajmy sadzenia zbyt wielu roślin w alpinarium, aby po rozrośnięciu się nie zasłoniły one skał. Zwracajmy uwagę też na wysokości roślin – wyższe rośliny sadźmy z tyłu, zaś niższe z przody skalniaka, aby się nie zasłaniały i zacieniały nawzajem.

ogród skalny w miejscu zacienionym, newgreen.pl

Ogród skalny możemy założyć także w miejscach zacienionych. Fot. Agata Zambrzycka

Kupując rośliny do ogrodu skalnego zadbajmy, aby były one właściwie dobrane do panujących na nim warunków. Zwróćmy uwagę na warunki świetlne – czy obsadzamy skalniak na silnie nasłonecznionym stanowisku, murek oporowy zacieniony przez część dnia, czy też silnie zacienioną skarpę. Pomimo iż zdecydowana większość roślin skalnych to gatunki światłożądne, także w miejscach zacienionych możemy założyć skalniak. Musimy także wziąć pod uwagę wilgotność i zasobność w substancje odżywcze podłoża, a także jego odczyn (może na niego wpływać rodzaj skały, z którego zbudowaliśmy alpinarium ? np. wapienie, margle czy dolomity to skały o odczynie wapiennym, natomiast amfibolit, granit czy bazalt mają odczyn kwaśny). Zwróćmy również uwagę na terminy kwitnienia roślin, aby nasze alpinarium zachwycało nas od wczesnej wiosny aż do jesieni.

 

Drzewa i krzewy do ogrodu skalnego

ogród skalny, newgreen.pl

W większych ogrodach skalnych możemy posadzić także drzewa i krzewy. Fot. Agata Zambrzycka

Drzewa. Wyższe rośliny możemy posadzić jedynie w dużych alpinariach, w miejscach gdzie podłoże będzie miało wystarczającą miąższość (tj. minimum 40 ? 50 cm). Najlepiej komponować się będą drzewa w naturze zasiedlające wyższe partie gór, jak sosna limba (Pinus cembra). Możemy posadzić także jodły i świerki Do nieco mniejszych alpinariów świetnie będzie się nadawać świerk serbski (Pinus omorika – o kolumnowym pokroju), sosna drobnokwiatowa (Pinus parviflora), czy sosna bośniacka (Pinus heldreichii).

Krzewy wyższe. Z pośród krzewów, dobrze znoszących warunki panujące w ogrodach skalnych, na szczególną uwagę zasługują:

Kosodrzewina (Pinu smugo) zwana też sosną górską ? czysty gatunek poleca się wyłącznie do dużych alpinariów, ze względu na znaczną zmienność zarówno pokroju, jak i siły wzrostu. W mniejszych ogrodach skalnych lepiej sadzić jedną z jej licznych odmian karłowych, np. kuliste: `Mops`, `Gnom`, ‘Mini Mops’, ‘Ophir’, czy ‘Humpy’. Z odmian kolumnowych sosny górskiej możemy wybrać m.in.: ‘Columnaris’, czy ‘Green Column’.

Godne polecenia są także niewysokie odmiany pozostałych gatunków sosen, jak np.: Sosna gęstokwiatowa (Pinus densiflora) `Umbraculifera`; Sosna bośniacka (Pinus leucodermis) ‘Smidtii’; Sosna czarna (Pinus nigra) ‘Helga’ i wiele innych.

Jałowiec pospolity (Juniperus communis) ? jego liczne odmiany kolumnowe stanowić będą ciekawy akcent pionowy w ogrodzie skalnym. Atrakcyjny, płaczący pokrój przybiera jej odmiana `Horstmann` ? szczególnie dobrze wygląda ona posadzona wśród wrzosów.

Możemy posadzić również: świerk biały (Picea abies) `Conica`; wierzbę szwajcarską (Salix helvetica); szczodrzeniec wczesny (Cytisus ×praecox), a także pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa), tawuły japońskie (Spiraea japonica) i karłowe odmiany berberysów (np.: ‘Atropurpurea Nana’, ?Admiration?, `Tiny Gold`).

Krzewy płożące. Do typowych krzewów płożących, sadzonych w ogrodach skalnych, należą: wawrzynek główkowy (Daphne cneorum), janowiec barwierski (Genista tinctoria), szczodrzeniec położony (Cytisus decumbens), wierzba żyłkowana (Salix reticulata).

Możemy również posadzić: okrywowe odmiany jałowców ? np.:  jałowiec pospolity (Juniperus communis) `Green Carpet `, `Repanda`; jałowiec łuskowaty (J. squamata) `Blue Carpet`; jałowiec płożący (J. horizontalis); jałowiec rozesłany (J. procumbens); irgę Dammera (Cotoneaster dammerii); irgę poziomą (Cotoneaster horizontalis); irgę rozesłaną (Cotoneaster procumbens), a także okrywowe odmiany berberysów (np. ‘Green Carpet’). W zacienionych fragmentach ogrodu skalnego świetnie sprawdzi się choina kanadyjska (Tsuga canadensis) ‘Jeddeloh’. Pomimo, iż te ostatnie gatunki nie są typowo skalne, świetnie sprawdzą się w takich warunkach, znajdują zastosowanie zwłaszcza do obsadzania skarp.

 

Byliny do ogrodu skalnego

rośliny skalne, newgreen.pl

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę bylin, stosowanych  w ogrodach skalnych. Gatunki przedstawiono w sposób pozwalający właściwie zestawić je ze sobą pod kątem preferowanego odczynu i zasobności gleby, wymagań świetlnych, a także terminu kwitnienia i koloru kwiatów.

 

Zestawienie bylin do ogrodu skalnego .pdf

Jak założyć skalniak
Jak założyć rabatę żwirową
Jak zbudować suchy murek oporowy
Jak założyć skalniak
Jak założyć rabatę żwirową
Jak zbudować suchy murek oporowy