NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa

Śliwa wiśniowa, ałycza (Prunus cerasifera), newgreen.plInwentaryzacja zieleni na działkach budowlanych przy ulicy Księżycowej w Warszawie (wraz z pasami zieleni przyulicznej) na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi.

Waloryzacja i gospodarka zielenią wraz z oceną kolizji istniejącej roślinności z planowaną inwestycją oraz wyliczeniem wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów

Zinwentaryzowano 121 pozycji, w tym 61 drzew oraz 60 grup krzewów

 

Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Inwentaryzacja dendrologiczna na działce leśnej, Sulejówek
Inwentaryzacja zieleni przy parkingu, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przy zakładzie produkcyjnym
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Inwentaryzacja zieleni na działkach inwestycyjnych, Grodzisk Mazowiecki
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa