NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa

inwentaryzacje-zieleniInwentaryzacja dendrologiczna zieleni przyulicznej, rosnącej wzdłuż ul. Górczewskiej w Warszawie (na odcinku od ul. Góralskiej do ul. E. Ciołka oraz odcinek na zachód od skrzyżowania z al. Prymasa Tysiąclecia), na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy zachodniego odcinka II linii metra w Warszawie.

Waloryzacja i gospodarka drzewostanem z oceną kolizji istniejącej zieleni z planowaną inwestycją (wskazanie roślinności do usunięcia bądź przesadzenia) oraz preliminarzem opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Opracowanie operatu pielęgnacyjnego, zawierającego wytyczne w zakresie zabezpieczenia i ochrony drzew na terenie budowy w trakcie realizacji inwestycji.

Projekt zieleni przyulicznej w ramach projektu zagospodarowania terenu przy  zachodnim odcinku II linii metra w Warszawie oraz Projekt nasadzeń kompensujących usuwaną roślinność wysoką (drzewa i krzewy) ze względu na kolizję z planowaną inwestycją.

Zinwentaryzowano w sumie 330 pozycji, w tym 255 drzewa oraz 2190 m2 krzewów i grup krzewów.

Zobacz naszą ofertę wykonania inwentaryzacji dendrologicznych

 

Inwentaryzacja zieleni przy zakładzie produkcyjnym
Inwentaryzacja zieleni przy drodze, gm. Chorzele
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni przyulicznej, Lesznowola
Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działce leśnej, Sulejówek
Projekt zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni osiedlowej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa