NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja zieleni przy drodze, gm. Chorzele

inwentaryzacje zieleni, newgreen.pl

Inwentaryzacja zieleni na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi krajowej nr 57, na terenie gminy Chorzele powiatu przasnyskiego. Inwentaryzacją objęto zieleń wysoką (drzewa i krzewy) w pasie 15 metrów od krawędzi projektowanej drogi na odcinku o długości około 6,5 km

Gospodarka drzewostanem, wraz z oceną kolizji roślinności z planowaną inwestycją

Zinwentaryzowano 259 drzew, oraz 33 wydzielone obszary leśne (określono: skład gatunkowy z procentowym udziałem poszczególnych gatunków; uśrednione parametry roślin; uśredniony stan zdrowotny)

Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni na działce rekreacyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na działkach inwestycyjnych, Grodzisk Mazowiecki
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni osiedlowej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż linii kolejowej
Inwentaryzacja zieleni przy zakładzie produkcyjnym
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna na działce leśnej, Sulejówek
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa - Bielany
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni osiedlowej wraz z operatem pielęgnacyjnym, Warszawa