NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni przyulicznej, Lesznowola

inwentaryzacja-drzew-przyulicznychInwentaryzacja zieleni wysokiej (drzew i krzewów), rosnącej wzdłuż ul. Żytniej w Lesznowoli (woj. mazowieckie), na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy

Zakres opracowania obejmował określenie stanu roślinności przyulicznej - jej składu gatunkowego, podstawowych parametrów oraz ocena stanu sanitarno-zdrowotnego zinwentaryzowanego drzewostanu

Wytypowanie drzew, które – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi – można usunąć bez uzyskania pozwolenia na wycinkę

Zinwentaryzowano w sumie 81 pozycji, w tym 50 drzew, 10 grup drzew oraz 640 m2 krzewów i grup krzewów

 

Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z operatem pielęgnacyjnym zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni przy zakładzie produkcyjnym
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przy centrum handlowym, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni osiedlowej, Warszawa