NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni przyulicznej, Lesznowola

inwentaryzacja-drzew-przyulicznychInwentaryzacja zieleni wysokiej (drzew i krzewów), rosnącej wzdłuż ul. Żytniej w Lesznowoli (woj. mazowieckie), na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy

Zakres opracowania obejmował określenie stanu roślinności przyulicznej - jej składu gatunkowego, podstawowych parametrów oraz ocena stanu sanitarno-zdrowotnego zinwentaryzowanego drzewostanu

Wytypowanie drzew, które – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi – można usunąć bez uzyskania pozwolenia na wycinkę

Zinwentaryzowano w sumie 81 pozycji, w tym 50 drzew, 10 grup drzew oraz 640 m2 krzewów i grup krzewów

 

Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przy drodze, gm. Chorzele
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Inwentaryzacja zieleni na działkach inwestycyjnych, Grodzisk Mazowiecki
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa - Bielany
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleńca w Warszawie
Inwentaryzacja dendrologiczna, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa - Bielany
Projekt nasadzeń przyulicznych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni osiedlowej, Warszawa