NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa

inwentaryzacja-szaty-roslinnejInwentaryzacja dendrologiczna na działce budowlanej przy ul. Górczewskiej w Warszawie na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy osiedla mieszkaniowego

Projekt gospodarki drzewostanem wraz z analizą kolizji istniejącej roślinności z planowaną inwestycją. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń na wycinkę drzew. Opracowanie preliminarza opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Projekt nasadzeń zastępczych, jako kompensacje przyrodniczą za usuwaną roślinność wysoką

Projekt zieleni na projektowanym osiedlu mieszkaniowym

Inwentaryzację zieleni przeprowadzono w okresie zimowym, w stanie bezlistnym. Zinwentaryzowano 81 pozycji, w tym 64 drzewa oraz 40 m2 krzewów

 

Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przy drodze, gm. Chorzele
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni przyulicznej, Lesznowola
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa - Bielany
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa