NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja zieleni, Warszawa – Bielany

inwentaryzacje-dendrologiczne-newgreen.plInwentaryzacja dendrologiczna roślinności wysokiej na działce przy ul. Kartezjusza/Kocjana w Warszawie, wchodzącej w skład Ośrodka Szkoleniowo-Sportowego Woskowej Akademii Technicznej, na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy akademika i parkingów

Gospodarka drzewostanem ? ocena stanu sanitarno-zdrowotnego istniejącego drzewostanu, wskazanie roślinności kolidującej z planowaną inwestycją wraz z wyliczeniem wysokości opłat za wycięcie drzew i krzewów

Inwentaryzację przeprowadzono zimą, w stanie bezlistnym

Zinwentaryzowano 680 pozycji, w tym 674 drzew i 6 grup krzewów lub drzew

 

Inwentaryzacja zieleni w Mławie
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na działce rekreacyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na działce inwestycyjnej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na terenie parkingu samochodowego, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Projekt zieleni przyulicznej, Tłuszcz
Inwentaryzacja zieleni na działkach inwestycyjnych, Grodzisk Mazowiecki
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni osiedlowej wraz z operatem pielęgnacyjnym, Warszawa