NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Inwentaryzacja zieleni na terenie parkingu samochodowego, Warszawa

inwentaryzacja-dendrologiczna-na-parkinguInwentaryzacja dendrologiczna na terenie parkingu strzeżonego w Warszawie (dzielnica Ochota), wraz z oceną stanu fitosanitarnego istniejącej roślinności, w celu oszacowania ewentualnych zagrożeń jakie istniejące drzewa mogą stwarzać dla użytkowników parkingu oraz przylegającego do niego chodnika publicznego

Operat pielęgnacyjny zieleni ? opracowanie szczegółowych zaleceń pielęgnacyjnych dla istniejącej zieleni na terenie opracowania, mające na celu zminimalizowanie zagrożeń, jakie drzewa mogą stwarzać, a także poprawę ich kondycji i warunków bytowych

Dokumentacja fotograficzna

Zinwentaryzowano 36 sztuk drzew

 

Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleńca w Warszawie
Inwentaryzacja dendrologiczna ogrodu przy Centrum Pomocy Społecznej, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa - Bielany
Projekt nasadzeń przyulicznych, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na osiedlu Jelonki w Warszawie
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni wzdłuż potoku
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Warszawa
Projekt nasadzeń przyulicznych, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni przyulicznej, Lesznowola