NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Projekt nasadzeń przyulicznych, Warszawa

projekt-zieleni-przyulicznejProjekt zieleni przyulicznej w ramach projektu zagospodarowania terenu przy  zachodnim odcinku II linii metra w Warszawie wraz z projektem nasadzeń zastępczych,  kompensujących usuwaną roślinność wysoką (drzewa i krzewy) kolidującą z planowaną inwestycją.

Projekt zieleni miał na celu odtworzenie (w miarę możliwości) zieleni przyulicznej, której usunięcie było konieczne ze względu na realizację inwestycji. Zaprojektowano również zieleń ozdobną w pobliżu projektowanych stacji metra.

W doborze gatunkowym roślin wybrano drzewa i krzewy odporne na warunki miejskie, jakie panują w miastach – a szczególnie w sąsiedztwie ulic. W projekcie zastosowano też rozwiązania techniczne, zmniejszające negatywne oddziaływania warunków miejskich na kondycję drzew przyulicznych.

Zakres projektu obejmował również opracowanie operatu pielęgnacyjnego, zawierającego szczegółowe rozwiązania odnośnie ochrony drzew na terenie budowy w trakcie realizacji inwestycji oraz wytyczne do wykonywania nowych nasadzeń wraz powykonawczymi zabiegami pielęgnacyjnymi.

 projektowanie-zieleni-przyulicznej

 

 

Koncepcja modernizacji parku kultury w Powsinie
Projekt placu zabaw
Style ogrodowe cz. 1. Ogród angielski
Inwentaryzacja zieleni, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni na osiedlu Jelonki w Warszawie
Za-mieszkanie 2012, miasto ogrodów - miasto ogrodzeń
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Inwentaryzacja dendrologiczna zieleńca w Warszawie
Projekt placu przed muszlą koncertową
Projekt galerii plenerowej
Inwentaryzacja zieleni przy zakładzie produkcyjnym
Inwentaryzacja zieleni na osiedlu Jelonki w Warszawie
Inwentaryzacja zieleni przyulicznej, Płock
Projekt modernizacji ogrodu społecznościowego, Warszawa
Inwentaryzacja dendrologiczna na działkach inwestycyjnych, Warszawa
Inwentaryzacja zieleni osiedlowej wraz z operatem pielęgnacyjnym, Warszawa